Sam Powell

Lite om miljöbilar

Bilen utgör en av de största förändringarna för människor världen över under 1900-talet. Den har inneburit en revolutionerande transformation av våran vardag genom att tillåta att vi snabbt transporterar oss långa sträckor. När bilarna i mitten av 1900-talet började bli mer allmänt tillgängliga i västvärlden började man sakta inse att avgaser var ett problem. Men det tog ett tag innan man insåg att de fossila bränslena bilarna förbränner har mycket negativa konsekvenser på miljön, eftersom förbränningen släpper ut koldioxid i atmosfären. Eftersom människor kör bil i en sådan oerhörd omfattning har detta problem nu blivit mer akut än någonsin. De senaste årtiondena har därför staten, konsumenter och producenter börjat söka efter mer miljövänliga alternativ till förbränningsmotorn. Vi ska här kort gå igenom lite problem med transformationen till mer miljövänliga bilar, särskilt frågan om dieselbilar. Som alltid när samhället går igenom viktiga och omfattande förändringar finns det människor som hamnar i kläm.

Diesel- och elbilar

De senaste årtiondet har miljöorganisationer och den svenska staten uppmuntrat svenska bilköpare att köpa diesel, då detta ansågs vara mer miljövänligt än bensinbilarna. Nu har det

börjat talas om ett förbud mot äldre dieselbilar på många platser i landet. Många som köpt dieselbilar har gjort det som en konsekvens av att dessa förespråkats som miljövänliga av bland andra politiker och miljöorganisationer. Därför är det

idag många som vill stämma staten vid dieselförbud. Det finns ingen tvekan om att alla typer av förbud och förändringar i hur en bil får vara kommer att orsaka många stor skada; en bil är en dyr och viktig investering för varje familj. Det är viktigt att människor inte hamnar i kläm, annars finns det en risk att miljöpolitiken blir alltmer impopulär, vilket i det långa loppet kan leda till motsatta policybeslut. Det är viktigt att vi förstår att även miljöpolitiken som har så självklart bra konsekvenser för planeten kan skada medborgare. Ifall politiker vill ha fortsatt stöd för sin miljöpolitik i framtiden är det viktigt att de motverkar de skador på vanliga medborgare dessa policys kan ha.

En orättvis miljöpolitik?

Idag är elbilarna ett miljövänligare alternativ än dieselbilarna, men även de har sina problem. För den vanliga svenska medborgaren är elbilarna alltför dyra. Särskilt för de som nyligen, på statens och miljöorganisationers inrådan köpt sig en dieselbil. Men i det långa loppet kommer dieselbilarna sannolikt försvinna steg för steg. Moderna elbilar är ännu relativt nya och kommer antagligen att bli billigare inom en överskådlig framtid. Om staten vill förbjuda dieselbilar och orsaka massor av bilägare stor ekonomisk skada så känns det för många inte mer än rättvist att de erbjuder stöd till de som blir tvungna att lägga hundratusentals kronor på en ny bil. Hyundai är ett populärt märke för de som vill ha en modern miljövänlig bil. Man kan tänka sig att vi hjälper dessa utsatta medborgare med till exempel skattelättnader eller kanske möjligtvis med bidrag. Om inte riskerar vi att göra stora delar av väljarkåren mer och mer fientliga till den nödvändiga miljöpolitiken.black-gold