Sam Powell

Lite om Volvo

Volvo är från början ett latinskt ord som betyder “jag rullar”. Det är från början en svensk biltillverkare som bildades av personer som var anställda vid Svenska kullagerfabriken (SKF). Man ansåg att tillverkningen av personbilar kunde användas vid marknadsföringen av olika typer av kullager.

Volvobilarna kom dock att utvecklas till något mycket större än bara ett testmaterial för kullager. Idag är det en av världens största biltillverkare. Företaget såldes dock utomlands år 1999 men har fortfarande en stark koppling till Sverige. Bland annat ligger huvudkontoret fortfarande i Göteborg.

Volvo har funnits sedan år 1926 och blev enormt populära efter år 1950. Innan dess var det mest deras lastbilar som var populära. Efter 1950 blev Volvo dock väldigt populära också inom tillverkningen av personbilar och i Sverige var den absolut vanligaste bilen just Volvo PV och Volvo Amazon. Volvo är fortfarande ett av de mest populära bilmärkena i Sverige och bilarna brukar ses som kvalitetsbilar.black-gold