Sam Powell

Bilar och miljöpåverkan

Allt är tyvärr inte guld och gröna skogar när det kommer till bilar även om man gärna vill tro det. Förutom den stora andel olyckor som sker varje år i trafiken så är det ett stort problem med alla de avgaser som bilarna släpper ut. Avgaserna är nämligen dåligt för naturen och det påverkar ozonlagret vilket bidrar till den så kallade växthuseffekten. Dessutom är avgaserna onyttiga för oss människor.

Det är framför allt förbränningen av diesel och bensin som bidrar till växthuseffekten eftersom förbränningen av dessa fossila bränslen bidrar till att skapa koldioxid som har en negativ inverkan på klimatet och växthuseffekten. I Sverige är det främst alla transporter som bidrar till växthuseffekten och enligt naturvårdsverket står de för hela 30 %  av koldioxidutsläppen i Sverige.

Det är därför viktigt att utvecklingen för bilen går mot att använda sig av andra bränslen. Elbilar är exempelvis mycket bättre för miljön än vad bensindrivna bilar är. Men det är också viktigt att man väljer att samåka och att istället åka tåg eller annan kollektivtrafik när man ska ta sig någonstans. De flesta bilresor i Sverige är också väldigt onödiga och korta sträckor som istället hade kunnat göras med cykel. Vi är lite lata helt enkelt.

Förutom själva miljöproblemen så bidrar ett överdrivet användande av bil även till trafikbuller som kan vara väldigt störande för människor som bor i närheten av vägar. Det kan bland annat leda till nedsatt hörsel. Naturvårdsverket menar dessutom att vägarna skapar barriärer i samhället som hindrar att man istället tar sig fram med cykel eller med gång, det är helt enkelt för mycket bilar i vägen. Därför är det viktigt att man planerar samhället så att man lägger vägar på ställen där de inte är i vägen.black-gold